Dokument

COM/2017/0206

ZAŁĄCZNIK do DOKUMENTU DOTYCZĄCEGO SPOŁECZNEGO WYMIARU EUROPY

Informacje o źródle 

Nr dokumentu: COM/2017/0206 Data przyjęcia: 26/04/2017
Data transmisji: 27/04/2017
Autor: Podstawa prawna:
Klasyfikacja CELEX : Klasyfikacja Eurovoc :
 • Community employment policy  
 • Economic policy  
 • Education  
 • Employment policy  
 • Equal treatment  
 • Free movement of persons  
 • Labour market  
 • Public international law  
 • Social integration  
 • Social policy  
 • Social situation  
 • Socioeconomic conditions  
 • Working conditions  
Dossier COM/2017/0206

DOKUMENT DOTYCZĄCY SPOŁECZNEGO WYMIARU EUROPY

 

Parlamenty krajowe: Status kontroli 

Status

Wyjaśnienie symboli

Symbol
Wyjaśnienie
 
Brak informacji
 
Kontrola w toku
 
Kontrola zakończona
 
Wysłano uzasadnioną opinię
 
Dialog polityczny
 
Parlament narodowy zgłasza swój sprzeciw wobec klauzuli pomostowej (kładki)
 
Zamieszczono ważne informacje
 

Trwa procedura badania pomocniczości i mogą pojawić się zastrzeżenia. Ten symbol przestał być stosowany z dniem 22 czerwca 2012.

Państwa członkowskie UE Rozwiń
  Łotwa
 • Saeima  
  Austria
 • Rada Narodowa  
 • Rada Federalna  
  Bułgaria
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Chorwacja
 • Sabor  
  Cypr
 • Izba Reprezentantów  
  Dania
 • Folketing  
  Estonia
 • Riigikogu  
  Finlandia
 • Eduskunta  
  Francja
 • Senat  
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Grecja
 • Izba Deputowanych  
  Hiszpania
 • Cortes Generales  
  Irlandia
 • Oireachtas  
  Malta
 • Izba Reprezentantów  
  Niderlandy
 • Senat  
 • Izba Reprezentantów  
  Polska
 • Senat  
 • Sejm  
  Portugalia
 • Assembleia da República  
  Słowacja
 • Rada Narodowa  
  Słowenia
 • Zgromadzenie Państwowe  
 • Rada Państwa  
  Węgry
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Włochy
 • Senat Republiki  
 • Izba Deputowanych  
  Zjednoczone Królestwo
 • Izba Gmin  
 • Izba Lordów  
Państwa kandydujące Rozwiń
 • Alþingi  
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Zgromadzenie Republiki Macedonii  
  Czarnogóra
 • Skupština  
  Republika Serbii
 • Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii  
  Turcja
 • Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji  
Former EU Member states
Rozwiń
Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v2.1