Dokument

COM/2017/0240

DOKUMENT OTWIERAJĄCY DEBATĘ W SPRAWIE WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PŁYNĄCYCH Z GLOBALIZACJI

Wersje językowe (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Wersje językowe (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Informacje o źródle 

Nr dokumentu: COM/2017/0240 Data przyjęcia: 10/05/2017
Data transmisji: 15/05/2017
Autor: Podstawa prawna:
Klasyfikacja CELEX :
 • General  
 • General provisions  
 • Multilateral relations  
Klasyfikacja Eurovoc :
 • Business policy  
 • Competitiveness  
 • Development policy  
 • Economic cooperation  
 • Economic development  
 • Economic growth  
 • Economic integration  
 • Education policy  
 • Innovation  
 • International cooperation  
 • International trade  
 • Research  
Dossier COM/2017/0240

DOKUMENT OTWIERAJĄCY DEBATĘ W SPRAWIE WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PŁYNĄCYCH Z GLOBALIZACJI

 

Parlamenty krajowe: Status kontroli 

Status

Wyjaśnienie symboli

Symbol
Wyjaśnienie
 
Brak informacji
 
Kontrola w toku
 
Kontrola zakończona
 
Wysłano uzasadnioną opinię
 
Dialog polityczny
 
Parlament narodowy zgłasza swój sprzeciw wobec klauzuli pomostowej (kładki)
 
Zamieszczono ważne informacje
 

Trwa procedura badania pomocniczości i mogą pojawić się zastrzeżenia. Ten symbol przestał być stosowany z dniem 22 czerwca 2012.

Państwa członkowskie UE Rozwiń
  Łotwa
 • Saeima  
  Austria
 • Rada Narodowa  
 • Rada Federalna  
  Bułgaria
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Chorwacja
 • Sabor  
  Cypr
 • Izba Reprezentantów  
  Dania
 • Folketing  
  Estonia
 • Riigikogu  
  Finlandia
 • Eduskunta  
  Francja
 • Senat  
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Grecja
 • Izba Deputowanych  
  Hiszpania
 • Cortes Generales  
  Irlandia
 • Oireachtas  
  Litwa
 • Seimas  
  Malta
 • Izba Reprezentantów  
  Niderlandy
 • Senat  
 • Izba Reprezentantów  
  Polska
 • Senat  
 • Sejm  
  Portugalia
 • Assembleia da República  
  Słowenia
 • Zgromadzenie Państwowe  
 • Rada Państwa  
  Węgry
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Włochy
 • Senat Republiki  
 • Izba Deputowanych  
Państwa kandydujące Rozwiń
 • Alþingi  
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Zgromadzenie Republiki Macedonii  
  Czarnogóra
 • Skupština  
  Republika Serbii
 • Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii  
  Turcja
 • Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji  
Former EU Member states
Rozwiń
Kontakt | Informacja prawna | v2.3