Dokument

COM/2013/0535

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

Wersje językowe (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Wersje językowe (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Informacje o źródle 

Nr dokumentu: COM/2013/0535 Data przyjęcia: 17/07/2013
Data transmisji: 20/08/2013
Autor: Podstawa prawna:
Klasyfikacja CELEX :
 • Police and judicial cooperation in criminal and customs matters  
Klasyfikacja Eurovoc :
 • Fight against crime  
 • Judicial proceedings  
 • Social policy  
Dossier COD/2013/0256

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

 

Termin dotyczący pomocniczości:  28/10/2013

 

Parlamenty krajowe: Status kontroli 

Status

Wyjaśnienie symboli

Symbol
Wyjaśnienie
 
Brak informacji
 
Kontrola w toku
 
Kontrola zakończona
 
Wysłano uzasadnioną opinię
 
Dialog polityczny
 
Parlament narodowy zgłasza swój sprzeciw wobec klauzuli pomostowej (kładki)
 
Zamieszczono ważne informacje
 

Trwa procedura badania pomocniczości i mogą pojawić się zastrzeżenia. Ten symbol przestał być stosowany z dniem 22 czerwca 2012.

Państwa członkowskie UE Rozwiń
  Łotwa
 • Saeima  
  Austria
 • Rada Narodowa  
 • Rada Federalna  
  Bułgaria
 • Zgromadzenie Narodowe  
  Cypr
 • Izba Reprezentantów  
  Dania
 • Folketing  
  Estonia
 • Riigikogu  
  Grecja
 • Izba Deputowanych  
  Litwa
 • Seimas  
  Luksemburg
 • Izba Deputowanych  
  Węgry
 • Zgromadzenie Narodowe  
Państwa kandydujące Rozwiń
 • Alþingi  
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
 • Zgromadzenie Republiki Macedonii  
  Czarnogóra
 • Skupština  
  Republika Serbii
 • Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii  
  Turcja
 • Wielkie Zgromadzenie Narodowe Turcji  
Former EU Member states
Rozwiń
Kontakt | Informacja prawna | v2.3