Dokument

COM/2019/0279

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI Produbljenje europske ekonomske i monetarne unije: analiza stanja četiri godine nakon objave Izvješća petorice predsjednika Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu država članica europodručja 21. lipnja 2019.

Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2019/0279 Datum usvajanja: 12/06/2019
Datum prijenosa: 16/07/2019
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COM/2019/0279

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU, VIJEĆU I EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI Produbljenje europske ekonomske i monetarne unije: analiza stanja četiri godine nakon objave Izvješća petorice predsjednika Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu država članica europodručja 21. lipnja 2019.

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Austria
 • Austrian National Council  
 • Austrian Federal Council  
  Belgium
 • Belgian Senate  
 • Belgian House of Representatives  
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Czech Republic
 • Czech Senate  
 • Czech Chamber of Deputies  
  Denmark
 • Danish Parliament  
  Estonia
 • Estonian Parliament  
  Finland
 • Finnish Parliament  
  France
 • French Senat  
 • French National Assembly  
  Greece
 • Hellenic Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Ireland
 • Irish Houses of Oireachtas  
  Italy
 • Italian Senate  
 • Italian Chamber of Deputies  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  Luxembourg
 • Luxembourg Chamber of Deputies  
  Malta
 • Maltese House of Representatives  
  Portugal
 • Assembleia da República  
  Slovenia
 • Slovenian National Assembly  
 • Slovenian National Council  
  Spain
 • Cortes Generales  
  The Netherlands
 • Dutch Senate  
 • Dutch House of Representatives  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Iceland
 • Icelandic Althingi  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3