Dokument

COM/2019/0581

PRILOZI Prijedlogu UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Preostali dokument(i):

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2019/0581 Datum usvajanja: 31/10/2019
Datum prijenosa: 21/02/2020
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COD/2019/0254

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

 

Rok za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti:  04/02/2020

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Belgium
 • Belgian Senate  
 • Belgian House of Representatives  
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Czech Republic
 • Czech Senate  
 • Czech Chamber of Deputies  
  Denmark
 • Danish Parliament  
  Estonia
 • Estonian Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  Luxembourg
 • Luxembourg Chamber of Deputies  
  Portugal
 • Assembleia da República  
  Slovenia
 • Slovenian National Assembly  
 • Slovenian National Council  
  Spain
 • Cortes Generales  
  The Netherlands
 • Dutch Senate  
 • Dutch House of Representatives  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Iceland
 • Icelandic Althingi  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3