Dokument

COM/2020/0329

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik – Akcijski plan za područje Atlantika 2.0 Ažurirani akcijski plan za održivo, otporno i konkurentno plavo gospodarstvo u atlantskoj regiji Europske Unije

Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2020/0329 Datum usvajanja: 23/07/2020
Datum prijenosa: 23/07/2020
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COM/2020/0329

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik – Akcijski plan za područje Atlantika 2.0 Ažurirani akcijski plan za održivo, otporno i konkurentno plavo gospodarstvo u atlantskoj regiji Europske Unije

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Austria
 • Austrian National Council  
 • Austrian Federal Council  
  Belgium
 • Belgian Senate  
 • Belgian House of Representatives  
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Czech Republic
 • Czech Senate  
 • Czech Chamber of Deputies  
  Denmark
 • Danish Parliament  
  Estonia
 • Estonian Parliament  
  Finland
 • Finnish Parliament  
  France
 • French Senat  
 • French National Assembly  
  Greece
 • Hellenic Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Ireland
 • Irish Houses of Oireachtas  
  Italy
 • Italian Senate  
 • Italian Chamber of Deputies  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  Lithuania
 • Seimas of the Republic of Lithuania  
  Luxembourg
 • Luxembourg Chamber of Deputies  
  Malta
 • Maltese House of Representatives  
  Portugal
 • Assembleia da República  
  Slovenia
 • Slovenian National Assembly  
 • Slovenian National Council  
  Spain
 • Cortes Generales  
  The Netherlands
 • Dutch Senate  
 • Dutch House of Representatives  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3