Dokument

COM/2020/0356

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD).

Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2020/0356 Datum usvajanja: 29/07/2020
Datum prijenosa: 29/07/2020
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COD/2018/0047

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata

 

Rok za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti:  11/05/2018

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Austria
 • Austrian National Council  
 • Austrian Federal Council  
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Denmark
 • Danish Parliament  
  France
 • French Senat  
 • French National Assembly  
  Greece
 • Hellenic Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Italy
 • Italian Senate  
 • Italian Chamber of Deputies  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  The Netherlands
 • Dutch Senate  
 • Dutch House of Representatives  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3