Dokument

COM/2020/0563

Izmijenjeni prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2020/0563 Datum usvajanja: 17/09/2020
Datum prijenosa: 18/09/2020
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COD/2020/0036

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)

 

Rok za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti:  13/11/2020

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  Czech Republic
 • Czech Senate      
 • Czech Chamber of Deputies  
  Estonia
 • Estonian Parliament  
  Greece
 • Hellenic Parliament  
  Italy
 • Italian Senate  
 • Italian Chamber of Deputies  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  Luxembourg
 • Luxembourg Chamber of Deputies  
  Portugal
 • Assembleia da República  
  Slovenia
 • Slovenian National Assembly  
 • Slovenian National Council  
  The Netherlands
 • Dutch Senate        
 • Dutch House of Representatives  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Iceland
 • Icelandic Althingi  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3