Dokument

COM/2021/0123

KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv širenja terorističkih sadržaja na internetu

Jezične verzije (DOC):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 
Jezične verzije (PDF):
EN  FR  BG  CS  HR  DA  DE  EL  ES  ET  FI  GA  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV 

Izvorna informacija 

Broj dokumenta: COM/2021/0123 Datum usvajanja: 17/03/2021
Datum prijenosa: 17/03/2021
Autor: Pravni temelj:
CELEX klasifikacija :
Eurovoc klasifikacije :
Dosje COD/2018/0331

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu Doprinos Europske komisije sastanku čelnika u Salzburgu, održanog 19. i 20. rujna 2018.

 

Rok za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti:  12/12/2018

 

Status parlamentarnog nadzora 

Status

Objašnjenje simbola

Simbol
Objašnjenje
 
Nema dostupnih informacija
 
Parlamentarni nadzor je u tijeku
 
Parlamentarni nadzor je dovršen
 
Obrazloženo mišljenje je poslano
 
Politički dijalog
 
Nacionalni parlament obznanio je protivljenje primjeni klauzule premošćivanja
 
Postoje važne informacije za razmjenu
 
U tijeku je proces provjere poštovanja načela supsidijarnosti i moguće su primjedbe
Nacionalni parlament države članice Europske unije Proširi
  Bulgaria
 • Bulgarian National Assembly  
  Croatia
 • Hrvatski sabor  
  Cyprus
 • Cyprus House of Representatives  
  France
 • French Senat  
 • French National Assembly  
  Greece
 • Hellenic Parliament  
  Hungary
 • Hungarian National Assembly  
  Italy
 • Italian Senate  
 • Italian Chamber of Deputies  
  Latvia
 • Saeima Parliament of Latvia  
  Luxembourg
 • Luxembourg Chamber of Deputies  
Države kandidatkinje Proširi
  Albania
 • Parliament of Albania  
  Montenegro
 • Parliament of Montenegro  
  Republic of North Macedonia
 • Assembly of the Republic of North Macedonia  
  Republic of Serbia
 • National Assembly of the Republic of Serbia  
  Turkey
 • The Grand National Assembly of Turkey  
Former EU Member states
Proširi
Vrh
Kontakt | Pravne napomene | v2.3