Предстоящи събития

Календарът на ЕС се зарежда

Последни новини

 • Hellenic Parliament: Commissioner Avramopoulos ...

  Members of the Hellenic Parliament jointly competent Committees on European Affairs and Public Administration, Public Order and Justice were briefed on migration-refugee issue recent developments by the Greek Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, mr. Dimitrios Avramopoulos and the Minister Alternate of Citizen Protection, responsible for Migration Policy, Mr. George Koumoutsako

  Още
 • German Bundestag discussed application of the R...

  At its 115th sitting, held on 26 September 2019, the German Bundestag established agreement with the Federal Government concerning the application of the Republic of North Macedonia and of the Republic of Albania for accession to the EU. The Bundestag called on the Federal Government to make its consent in the European Council on 17 and 18 October 2019 subject to a number of prerequisites. The Eng

  Още
 • Finnish Ambassador to Greece briefs the Parliam...

  The priorities of the Finnish Presidency comprised the agenda of the joint meeting of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on National Defense and Foreign Affairs of the Hellenic Parliament. The MPs and MEPs were briefed by the Ambassador of the Republic of Finland to Greece, Mr Juha Markus PYYKKÖ. In his introductory remarks, mr. Nikitas Kaklamanis, First

  Още
 • Austrian National Council’s EU-subcommittee rej...

  The free trade agreement negotiated by the European Union with the South American Mercosur market was the subject of discussion in the Standing EU subcommittee of the National Council of the Austrian Parliament on 18 September. Based on two documents from the European Commission the discussion concentrated on the text of the draft trade agreement reached last June after almost two decades of negot

  Още

Документи
Динамични бази данни

Съществува ли вето от националните парламенти върху проект на законодателен акт на ЕС? Искате ли да знаете повече за съответните документи и отговорите на институциите на ЕС?
Разглеждане на базата данни

Национални парламенти
и Европейския парламент

Защо и кои национални парламенти могат да изразят становището си относно проект на законодателен акт на ЕС, и как работят те? Каква е ролята на Европейския парламент?
Още

Относно IPEX
Свързване с IPEX

Свързването на хора, работещи по въпросите на ЕС в националните парламенти и в Европейския парламент, заема централно място в дейностите на IPEX, за да се гарантира…
Още

EU Speakers
Конференция на председателите на парламенти от ЕС

Информирайте се за съгласуването на междупарлюментарната дейност
Още

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0161

28/10/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на рамка за управление за бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната

COM/2019/0354

COD/2019/0179

05/11/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане

COM/2019/0396

COD/2019/0192

05/11/2019

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

SWD/2019/0324 COM/2019/0411

COD/2019/0180

05/11/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

COM/2019/0397

COD/2019/0183

05/11/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с оглед на предоставяне на финансово подпомагане на държавите членки за компенсиране на сериозното финансово бреме вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

COM/2019/0399
Преглед на всички изтичащи крайни срокове

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0188

17/10/2019

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Решение № 573/2014/ЕС за укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

15/10/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

COM/2019/0461

COD/2019/0192

07/10/2019

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

SWD/2019/0324 COM/2019/0411

COD/2019/0179

23/09/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 по отношение на периодите на прилагане

COM/2019/0396

COD/2019/0180

16/10/2019

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.)

COM/2019/0397
Нови процедури с краен срок

Ние работим с :

Контакти | Правна информация | v2.2