Připravované události

Nahrává se harmonogram EU

Poslední novinky

 • European Commission Vice-President Margaritis S...

  Today, January 16, 2020, the Vice-President of the European Commission, in charge of promoting our European way of life, Mr Margaritis Schinas briefed the National Defense and Foreign Affairs and European Affairs Committees of the Hellenic Parliament on issues related to his portfolio. In his introductory remarks, Mr Schinas stressed that Europe is entering a new, more ambitious and dynamic phase,

  Více
 • Belgian Federal Parliament meeting with ECA mem...

  On Tuesday, 14 January 2020, the Federal Advisory Committee on EU Affairs of the Belgian Federal Parliament and the Finance Committee of the House of representatives organized a meeting with Mrs Annemie Turtelboom, member of the European Court of Auditors. Mrs Turtelboom outlined the main tasks of the European Court of Auditors and amplified on its Annual Report 2018. She also discussed ECA Specia

  Více
 • French Senate Political Opinion concerning chil...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 18 December 2019 a Political Opinion concerning children deprived of all contact with their European parent following a child abduction committed by a Japanese parent, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue. The text of the Political Opinion can be found

  Více
 • EU Commissioner Kyriakides on official visit to...

  The President of the House of Representatives, Mr Demetris Syllouris, received yesterday the EU Commissioner for Health and Food Safety, Mrs Stella Kyriakides, on her first official visit to Cyprus. Mrs Kyriakides briefly presented her responsibilities in the context of her mandate. Both sides expressed their willingness to further enhance cooperation and contacts between the House of Representati

  Více

Dokumenty
Dynamické databáze

Vetoval některý vnitrostátní parlament návrh právního předpisu EU? Chcete vědět více o příslušných dokumentech orgánů EU a chcete znát odpovědi?
Prohledat databázi

Národní parlamenty
a Evropský parlament

Které vnitrostátní parlamenty mohou zasahovat do návrhů právních předpisů EU a proč? Jak pracují? Jaká je úloha Evropského parlamentu?
Více

O IPEX
Spojte se s IPEX

Spojování osob zabývajících se záležitostmi EU ve vnitrostátních parlamentech s Evropským parlamentem je hlavním úkolem IPEX – zajistit…
Více

EU Speakers
Konference předsedů parlamentů EU

Získejte informace o koordinaci a propagaci meziparlamentních činností.
Více

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

COM/2019/0581

COD/2020/0006

17/03/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Ukázat všechny končící lhůty

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/01/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

COM/2020/0022

COD/2019/0254

22/01/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v roce 2021 a kterým se mění nařízení (EU) č. 228/2013, (EU) č. 229/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2021, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v roce 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

22/01/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

08/01/2020

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Návrh NAŘÍZENÍ RADY o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

COM/2019/0461
Nové postupy s lhůtou

Pracujeme s :

Kontakt | Právní oznámení | v2.3