Připravované události

Nahrává se harmonogram EU

Poslední novinky

 • Cyprus: House Standing Committee on Foreign and...

  On the 28th of July 2020, in the context of the discussion of the new Multiannual Financial Framework (MFF) of the EU for the period 2021-2027, the Chairman and members of the House Standing Committee on Foreign and European Affairs were informed by the competent Minister and authorities of the executive on the recent developments regarding the above mentioned tools. In particular, they were infor

  Více
 • Priorities of the Seimas of the Republic of Lit...

  The Seimas of the Republic of Lithuania has thoroughly examined the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled Commission Work Programme 2020 – A Union that strives for more (COM(2020)37 final) and the Communication from the Commission of 27 May 2020 to the European Parliament, the

  Více
 • The European Affairs Committee of the Portugues...

  The European Affairs Committee of the Portuguese parliament Assembleia da República will hold a videoconference meeting with the Head of Task Force for Relations with the United Kingdom, Michel Barnier, tomorrow, 16th July 2020, at 1:30 pm (Lisbon time).  Source: The Portuguese Parliament

  Více
 • EP COMMITTEES’ AGENDA 13-16 July 2020

  Several EP Committees will be holding exchanges of view with representatives of the German Government and discuss the priority of the German Presidency. Among others AFET and SEDE, that will jointly meet Mrs Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Minister of Defence of Germany; EMPL, that will also discuss about Gender Equality; LIBE, where a discussion on the rule of law in Poland will also take pla

  Více

Dokumenty
Dynamické databáze

Vetoval některý vnitrostátní parlament návrh právního předpisu EU? Chcete vědět více o příslušných dokumentech orgánů EU a chcete znát odpovědi?
Prohledat databázi

Národní parlamenty
a Evropský parlament

Které vnitrostátní parlamenty mohou zasahovat do návrhů právních předpisů EU a proč? Jak pracují? Jaká je úloha Evropského parlamentu?
Více

O IPEX
Spojte se s IPEX

Spojování osob zabývajících se záležitostmi EU ve vnitrostátních parlamentech s Evropským parlamentem je hlavním úkolem IPEX – zajistit…
Více

EU Speakers
Konference předsedů parlamentů EU

Získejte informace o koordinaci a propagaci meziparlamentních činností.
Více

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0108

07/09/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí Program InvestEU

COM/2020/0403

APP/2020/0112

07/09/2020

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 168/2007 o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva

COM/2020/0225

CNS/2020/0118

14/09/2020

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

SWD/2020/0108 COM/2020/0240

COD/2020/0128

14/09/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o provádění klinických hodnocení s humánními léčivými přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy nebo z nich sestávají a jsou určeny k léčbě nebo prevenci onemocnění koronavirem, a o jejich výdeji

COM/2020/0261

COD/2020/0127

25/09/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19

COM/2020/0260
Ukázat všechny končící lhůty

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0161

04/08/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice (EU) 2016/798, pokud jde o uplatňování pravidel bezpečnosti a interoperability železnic na pevné spojení v Lamanšském průlivu

COM/2020/0623

COD/2020/0154

05/08/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty

COM/2020/0337 SWD/2020/0142 SEC/2020/0284 SWD/2020/0143

CNS/2020/0150

28/07/2020

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se povoluje Francii uplatňovat sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu

COM/2020/0332 SWD/2020/0141

CNS/2020/0148

03/08/2020

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

SWD/2020/0129 SWD/2020/0131 COM/2020/0314 SEC/2020/0271 SWD/2020/0130

COD/2020/0140

30/07/2020

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014, pokud jde o zrušení závazku

COM/2020/0309
Nové postupy s lhůtou

Pracujeme s :

Kontakt | Právní oznámení | v2.3