Επερχόμενες εκδηλώσεις

Φόρτωση ημερολογίου ΕΕ

Τελευταία νέα

 • A strategic debate on EU affairs in the Swedish...

  The Swedish Prime Minister’s statement of Government EU Policy was followed by a debate with party leaders. On Wednesday 13 November a debate between party leaders on EU policy took place in the Chamber of the Riksdag. This was the first time that such a debate was be held. “I look forward to the Riksdag now holding a general and strategic debate on EU affairs at party leader level. I see this as

  Περισσότερα
 • Speaker of the Assembleia da República received...

  The Speaker of the Portuguese Parliament, Eduardo Ferro Rodrigues, received the Chief Negotiator of the Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, Michel Barnier, in the context of his visit to Lisbon. During the meeting, Michel Barnier informed the Speaker Eduardo Ferro Rodrigues of the latest developments regarding Brexit, as well

  Περισσότερα
 • Finnish Grand Committee issued a statement on s...

  On 6 November, the Grand Committee of the Finnish Parliament issued a statement (SuVL 2/2019, in Finnish) on the Government’s reports concerning the European Commission’s communications to strengthen the EU’s capacity to promote and uphold the rule of law and issues related to the rule of law during Finland’s EU presidency.
  The Grand Committee decided to support the Gove

  Περισσότερα
 • The French Senate Monitoring Group on the Withd...

  The French Senate Monitoring Group on the Withdrawal of the United Kingdom and the Rebuilding of the European Union has published a new document on 15 October. Source: French Senate

  Περισσότερα

Έγγραφα
Δυναμικές βάσεις δεδομένων

Έχει ασκηθεί βέτο από κάποιο Εθνικό Κοινοβούλιο κατά σχεδίων νόμων της ΕΕ; Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα σχετικά έγγραφα και τις απαντήσεις των οργανισμών της ΕΕ
Φυλλομέτρηση της βάσης δεδομένων

Τα εθνικά κοινοβούλια
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γιατί και ποια Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα νομοσχέδια της ΕΕ και πώς λειτουργούν; Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Περισσότερα

Σχετικά με το IPEX
Συνδεθείτε με το IPEX

Η διασύνδεση μεταξύ των ατόμων που εργάζονται σε θέματα της ΕΕ στα Εθνικά Κοινοβούλια και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η κύρια δραστηριότητα του IPEX- για να διασφαλιστεί…
Περισσότερα

EU Speakers
Διάσκεψη των προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ

Ενημέρωση σχετικά με τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021

COM/2019/0581
Προβολή όλων των προθεσμιών που λήγουν

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0254

18/11/2019

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) το έτος 2021, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 229/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή τους το έτος 2021 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους το έτος 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

18/11/2019

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

14/11/2019

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση

COM/2019/0461

COD/2019/0192

06/11/2019

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

SWD/2019/0324 COM/2019/0411
Νέες διαδικασίες με προθεσμία

Συνεργαζόμαστε με :

Επικοινωνία | Νομική σημείωση | v2.2