Imeachtaí atá ar na bacáin

Féilre an AE á lódáil

An nuacht is déanaí

 • Commissioner Kyriakides addresses the plenary o...

  The Commissioner for Health and Food Safety, Ms. Stella Kyriakides, visited the House of Representatives of Cyprus on Friday 21st February 2020 and, addressing the plenary, delivered a speech on the consultation launched by the European Commission on 4th February 2020, which will help shape Europe’s Beating Cancer Plan. Source: House of Representatives of Cyprus

  Tuilleadh
 • Romanian Parliament announces the creation of t...

  On 4th February 2020, with the occasion of the World Cancer Day, the Romanian Parliament announces the creation of the Working Group on Combating Cancer – a joint working group of the Chamber of Deputies and Senate, having as purpose accelerating innovation in the field of prevention, combating and treating cancer in Romania. The Group is composed of senators and deputies from all political partie

  Tuilleadh
 • Commissioner Johansson on official visit in the...

  The Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson visited on Thursday 6th February the Swedish Riksdag to meet with members of the Riksdag. Commissioner Johansson gave a presentation of the Commission’s work programme 2020 and her responsibilities in the areas of migration and internal security, on which the members of the Riksdag got the chance to ask questions about her plans in the Commission.

  Tuilleadh
 • Commissioner Gentiloni and the Greek Minister o...

  The EU Commissioner, responsible for Economic Affairs, Mr. Paolo GENTILONI, briefed the members of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on Economic Affairs of the Hellenic Parliament on the European Commission's strategy for a green and fair economy with a view to achieving sustainable development. The meeting was also attended by the Minister of Finance of

  Tuilleadh

Doiciméid
Bunachar sonraí

Faigh tuairimí ó pharlaimintí maidir le dréachtreachtaíocht an AE. Bíodh rochtain agat ar dhoiciméid ábhartha AE agus ar dhoiciméid chomhfhreagracha ó na parlaimintí náisiúnta
Brabhsáil an bunachar sonraí

Parlaimintí Náisiúnta
agus Parlaimint na hEorpa

Faigh amach faoin gcaoi a ndéanann na parlaimintí grinnscrúdú ar a gcuid rialtas a mhéid a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus an chaoi a mbíonn siad rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE.
Tuilleadh

Maidir le IPEX
Ceangal le IPEX

Léigh tuilleadh faoi IPEX agus faigh na doiciméid ábhartha maidir le comhar idirpharlaiminteach san Eoraip.
Tuilleadh

Spéicéirí an AE
Comhdháil spéicéirí an AE

Faigh amach faoi chomhordú na ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.
Tuilleadh

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0006

17/03/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Viosaí

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Féach ar na sprioc-amanna go léir atá ag dul in éag

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/02/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

COM/2020/0022

COD/2019/0254

19/02/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013 agus (AE) Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

19/02/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an smacht buiséadach ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir leis an tsolúbthacht idir colúin maidir leis an mbliain féilire 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

18/02/2020

Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Cinneadh Uimh. 573/2014/AE maidir le comhar feabhsaithe idir na Seirbhísí Poiblí Fostaíochta (SPFanna)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Proposal for a COUNCIL REGULATION on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2020 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

COM/2019/0461
Nósanna imeachta nua agus a sprioc-am

Naisc spéisiúla :

Teagmháil | Fógra Dlíthiúil | v2.3