Imeachtaí atá ar na bacáin

Féilre an AE á lódáil

An nuacht is déanaí

 • 7th Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europ...

  The seventh meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG) will take place on 28-29 September 2020 in Brussels and via remote participation due to the pandemic. The JPSG brings together Members of national parliaments and the European Parliament to fulfil the scrutiny and oversight on the activities of Europol including on fundamental rights.
  The JPSG mee

  Tuilleadh
 • The handling of EU’s recovery package in the Fi...

  The European Council reached an agreement on the EU recovery package on 21 July. EU’s recovery package includes the Multiannual Financial Framework (MFF) for 2021-27 and a recovery instrument called Next Generation EU or NGEU. The overall amount of commitments to the seven-year Financial Framework is EUR 1,074 billion. The total amount of the non-recurrent recovery instrument will be EUR 750 billi

  Tuilleadh
 • EP Weekly agenda of meetings, 31 August - 4 Sep...

  Over 20 Committees’ meeting will take place this week in the European Parliament in Brussels. the sub-Committee on Human Rights will start on Monday with an Exchange of views with Dr Denis MUKWEGE, Nobel Peace Prize laureate 2018 and Sakharov Prize laureate 2014 and an Exchange of views on the human rights situation in Democratic Republic of Congo. On 1 September, AFCO members will continue Consid

  Tuilleadh
 • EP: Extraordinary AFET Meeting on Belarus

  AFET Committee will hold an extraordinary meeting on Tuesday 25 August, 11.00-13.00 (remote participation via Antall 6Q2) dedicated to the situation in Belarus. On Thursday 27, the members of the Committee on Constitutional Affairs (AFCO) will also meet. Source: European Parliament

  Tuilleadh

Doiciméid
Bunachar sonraí

Faigh tuairimí ó pharlaimintí maidir le dréachtreachtaíocht an AE. Bíodh rochtain agat ar dhoiciméid ábhartha AE agus ar dhoiciméid chomhfhreagracha ó na parlaimintí náisiúnta
Brabhsáil an bunachar sonraí

Parlaimintí Náisiúnta
agus Parlaimint na hEorpa

Faigh amach faoin gcaoi a ndéanann na parlaimintí grinnscrúdú ar a gcuid rialtas a mhéid a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus an chaoi a mbíonn siad rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE.
Tuilleadh

Maidir le IPEX
Ceangal le IPEX

Léigh tuilleadh faoi IPEX agus faigh na doiciméid ábhartha maidir le comhar idirpharlaiminteach san Eoraip.
Tuilleadh

Spéicéirí an AE
Comhdháil spéicéirí an AE

Faigh amach faoi chomhordú na ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.
Tuilleadh

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0140

09/10/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 514/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, a mhéid a bhaineann leis an nós imeachta saortha

COM/2020/0309

COD/2020/0161

23/10/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir (AE) 2016/798, maidir le feidhmiú na rialacha sábháilteachta agus idir-inoibritheachta iarnróid laistigh de Nasc Seasta Mhuir nIocht

COM/2020/0623

CNS/2020/0148

26/10/2020

Togra le haghaidh TREOIR ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2011/16/AE maidir le comhar riaracháin i réimse an chánachais

SWD/2020/0129 SWD/2020/0131 COM/2020/0314 SEC/2020/0271 SWD/2020/0130

COD/2020/0179

27/10/2020

Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE Lena leasaítear Cinneadh Uimh. 445/2014/AE lena mbunaítear gníomhaíocht Aontais do Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa do na blianta 2020 go 2033

COM/2020/0384
Féach ar na sprioc-amanna go léir atá ag dul in éag

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0262

23/09/2020

Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair.

COM/2020/0571 SEC/2020/0302 SWD/2020/0184 SWD/2020/0183

COD/2020/0259

23/09/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le maolú sealadach ar fhorálacha áirithe de Threoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le húsáid teicneolaíochtaí ag soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta neamhspleách ar uimhir chun sonraí pearsanta agus sonraí eile a phróiseáil chun mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

COM/2020/0568

COD/2020/0251

23/09/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha maidir le feithiclí ceann sraithe de chatagóir L mar fhreagairt ar ráig COVID-19

COM/2020/0491

COD/2020/0231

23/09/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/848 maidir le táirgeadh orgánach i ndáil le dáta a chur i bhfeidhm agus dátaí áirithe eile dá dtagraítear sa Rialachán sin

COM/2020/0483

COD/2020/0179

09/09/2020

Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE Lena leasaítear Cinneadh Uimh. 445/2014/AE lena mbunaítear gníomhaíocht Aontais do Phríomhchathracha Cultúir na hEorpa do na blianta 2020 go 2033

COM/2020/0384
Nósanna imeachta nua agus a sprioc-am

Naisc spéisiúla :

Teagmháil | Fógra Dlíthiúil | v2.3