Imeachtaí atá ar na bacáin

Féilre an AE á lódáil

An nuacht is déanaí

 • Commissioner Hahn visting the Swedish Riksdag

  The Commissioner for Budget and Administration, Johannes Hahn, visited on Friday 24th the Swedish Riksdag to meet with members of the Committee on Finance and the Committee on European Union Affairs. The purpose of the visit was to discuss the multiannual financial framework that will be the topic of the extra EU-summit on Febuary 20th. Both parties was able to express their thoughts of the budget

  Tuilleadh
 • German Bundestag opens political dialog on the ...

  Based on the drafts of the EU Annual Reports on Human Rights and Democracy in the World for 2016, 2017 and 2018 (Council documents 12714/17, 8987/18 and 8592/19 respectively) the German Bundestag at its 134th sitting, held on 12 December 2019, adopted the decision to renew its call to the European Union to continue monitoring the human rights situation in all actual and potential candidate co

  Tuilleadh
 • European Commission Vice-President Margaritis S...

  Today, January 16, 2020, the Vice-President of the European Commission, in charge of promoting our European way of life, Mr Margaritis Schinas briefed the National Defense and Foreign Affairs and European Affairs Committees of the Hellenic Parliament on issues related to his portfolio. In his introductory remarks, Mr Schinas stressed that Europe is entering a new, more ambitious and dynamic phase,

  Tuilleadh
 • Belgian Federal Parliament meeting with ECA mem...

  On Tuesday, 14 January 2020, the Federal Advisory Committee on EU Affairs of the Belgian Federal Parliament and the Finance Committee of the House of representatives organized a meeting with Mrs Annemie Turtelboom, member of the European Court of Auditors. Mrs Turtelboom outlined the main tasks of the European Court of Auditors and amplified on its Annual Report 2018. She also discussed ECA Specia

  Tuilleadh

Doiciméid
Bunachar sonraí

Faigh tuairimí ó pharlaimintí maidir le dréachtreachtaíocht an AE. Bíodh rochtain agat ar dhoiciméid ábhartha AE agus ar dhoiciméid chomhfhreagracha ó na parlaimintí náisiúnta
Brabhsáil an bunachar sonraí

Parlaimintí Náisiúnta
agus Parlaimint na hEorpa

Faigh amach faoin gcaoi a ndéanann na parlaimintí grinnscrúdú ar a gcuid rialtas a mhéid a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus an chaoi a mbíonn siad rannpháirteach i bpróiseas cinnteoireachta an AE.
Tuilleadh

Maidir le IPEX
Ceangal le IPEX

Léigh tuilleadh faoi IPEX agus faigh na doiciméid ábhartha maidir le comhar idirpharlaiminteach san Eoraip.
Tuilleadh

Spéicéirí an AE
Comhdháil spéicéirí an AE

Faigh amach faoi chomhordú na ngníomhaíochtaí idirpharlaiminteacha.
Tuilleadh

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an smacht buiséadach ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir leis an tsolúbthacht idir colúin maidir leis an mbliain féilire 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013 agus (AE) Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

COM/2019/0581

COD/2020/0006

17/03/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus um Viosaí

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Féach ar na sprioc-amanna go léir atá ag dul in éag

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/01/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir

COM/2020/0022

COD/2019/0254

22/01/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh na tacaíochta ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sa bhliain 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 229/2013 agus (AE) Uimh. 1308/2013 a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus lena leithdháileadh i leith na bliana 2021 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, (AE) Uimh. 1306/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 a mhéid a bhaineann lena n-acmhainní agus lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

28/01/2020

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an smacht buiséadach ón mbliain airgeadais 2021 agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 maidir leis an tsolúbthacht idir colúin maidir leis an mbliain féilire 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

28/01/2020

Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Cinneadh Uimh. 573/2014/AE maidir le comhar feabhsaithe idir na Seirbhísí Poiblí Fostaíochta (SPFanna)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Proposal for a COUNCIL REGULATION on measures concerning the implementation and financing of the general budget of the Union in 2020 in relation to the withdrawal of the United Kingdom from the Union

COM/2019/0461
Nósanna imeachta nua agus a sprioc-am

Naisc spéisiúla :

Teagmháil | Fógra Dlíthiúil | v2.3