Nadolazeća događanja

EU kalendar se učitava

Najnovije vijesti

 • Romanian Parliament announces the creation of t...

  On 4th February 2020, with the occasion of the World Cancer Day, the Romanian Parliament announces the creation of the Working Group on Combating Cancer – a joint working group of the Chamber of Deputies and Senate, having as purpose accelerating innovation in the field of prevention, combating and treating cancer in Romania. The Group is composed of senators and deputies from all political partie

  Više
 • Commissioner Johansson on official visit in the...

  The Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson visited on Thursday 6th February the Swedish Riksdag to meet with members of the Riksdag. Commissioner Johansson gave a presentation of the Commission’s work programme 2020 and her responsibilities in the areas of migration and internal security, on which the members of the Riksdag got the chance to ask questions about her plans in the Commission.

  Više
 • Commissioner Gentiloni and the Greek Minister o...

  The EU Commissioner, responsible for Economic Affairs, Mr. Paolo GENTILONI, briefed the members of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on Economic Affairs of the Hellenic Parliament on the European Commission's strategy for a green and fair economy with a view to achieving sustainable development. The meeting was also attended by the Minister of Finance of

  Više
 • The European Affairs Committee of the French Se...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 29 January 2020 a Political Opinion concerning the use of the French language in European institutions, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue.

  Više

Dokumenti
Baza podataka

Pretraživanje mišljenja parlamenata o prijedlozima zakonodavnih akata EU-a. Pristup relevantnim dokumentima EU-a i odgovarajućim dokumentima iz nacionalnih parlamenata
Pregled baze podataka

Nacionalni parlamenti
i Europski parlament

Saznajte kako parlamenti nadziru svoje vlade kada je riječ o europskim poslovima i kako sudjeluju u procesu donošenja odluka na razini Europske unije.
Više

O IPEX-u
Povezivanje s IPEX-om

Pročitajte više o IPEX-u i pronađite relevantne dokumente o međuparlamentarnoj suradnji u Europi.
Više

EU Speakers
Predsjednici parlamenata država članica EU-a

Informirajte se o koordinaciji međuparlamentarnih aktivnosti.
Više

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0006

17/03/2020

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Pogledaj sve rokove koji istječu

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

14/02/2020

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Fonda za pravednu tranziciju

COM/2020/0022

COD/2019/0254

19/02/2020

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.

COM/2019/0581

COD/2019/0253

19/02/2020

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu financijske discipline od financijske godine 2021. i Uredbe (EU) br. 1307/2013 u pogledu fleksibilnosti među stupovima za kalendarsku godinu 2020.

COM/2019/0580

COD/2019/0188

18/02/2020

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke 573/2014/EU o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Prijedlog UREDBE VIJEĆA o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2020. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

COM/2019/0461
Nove procedure s rokom

Zanimljivi linkovi :

Kontakt | Pravne napomene | v2.3