Artimiausi renginiai

ES kalendoriaus įkėlimas

Paskutinės naujienos

 • Lithuanian Committee on European Affairs: there...

  In the course of Lithuanian and European discussions on the principles and measures of the welfare state, the Finnish Presidency of the Council of the European Union (EU), for the first time ever, invited ministers of EU Member States to address the topic of the economy of well-being at the meeting of the Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO) Council on 5 July 2019. The co

  Daugiau
 • Annual IPEX National Correspondents Meeting in ...

  On November 14-15 the Austrian Parliament hosted the annual IPEX National Correspondents Meeting in Vienna. Around 50 participants attended the meeting. In response to a request made by the Correspondents at their last meeting in Tallinn, the meeting was opened with a team building exercise. This new format allowed the Correspondents to get to know each other better and to reflect on their relatio

  Daugiau
 • A strategic debate on EU affairs in the Swedish...

  The Swedish Prime Minister’s statement of Government EU Policy was followed by a debate with party leaders. On Wednesday 13 November a debate between party leaders on EU policy took place in the Chamber of the Riksdag. This was the first time that such a debate was be held. “I look forward to the Riksdag now holding a general and strategic debate on EU affairs at party leader level. I see this as

  Daugiau
 • Speaker of the Assembleia da República received...

  The Speaker of the Portuguese Parliament, Eduardo Ferro Rodrigues, received the Chief Negotiator of the Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU, Michel Barnier, in the context of his visit to Lisbon. During the meeting, Michel Barnier informed the Speaker Eduardo Ferro Rodrigues of the latest developments regarding Brexit, as well

  Daugiau

Dokumentai
Dinaminės duomenų bazės

Ar yra ES teisės aktų projektus vetuojančių nacionalinių parlamentų narių? Ar norite daugiau sužinoti apie svarbius ES institucijų dokumentus ir atsakymus?
Naršyti duomenų bazę

Nacionaliniai parlamentai
ir Europos Parlamentas

Kodėl ir kurie nacionaliniai parlamentai gali pareikšti savo nuomonę dėl ES teisės aktų projektų ir kaip jie tai daro? Koks yra Europos Parlamento vaidmuo?
Daugiau

Apie IPEX
Prisijungti prie IPEX

Susieti nacionaliniuose parlamentuose dirbančius asmenis, kurių veikla susijusi su ES reikalais, ir Europos Parlamentą yra vienas svarbiausių IPEX veiklos tikslų siekiant užtikrinti...
Daugiau

EU Speakers
ES parlamentų pirmininkų konferencija

Gaukite informaciją apie tarpparlamentinės veiklos koordinavimą.
Daugiau

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

COM/2019/0581
Peržiūrėti visus pasibaigusius terminus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0254

25/11/2019

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

COM/2019/0581

COD/2019/0253

25/11/2019

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0580

COD/2019/0188

04/12/2019

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl Sąjungos 2020 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos

COM/2019/0461

COD/2019/0192

06/11/2019

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

SWD/2019/0324 COM/2019/0411
Naujos procedūros ir terminai

Dirbame su :

Kontaktai | Teisinis pranešimas | v2.3