Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • Bundestag Approves Ratification of EU`s Own Res...

  After an intensive discussion the Bundestag approved the German government’s draft law on the Council´s decision on the EU´s own resources system on 25 March 2021. While 478 MPs voted in favour of the decision, 95 MPs voted against it and 72 MPs abstained. The plenary decision was taken on the basis of a recommmendation of the Budget Committee. The full resolution can be found

  Vairāk
 • Finland’s Committee for the Future heard AI pro...

  The Committee for the Future is preparing a statement on EU's strategic foresight. As part of related hearings, the committee was probably the first committee in the world to hear artificial intelligence called GPT-3. For the meeting, committee experts had created two different “personalities" of artificial intelligence, Muskie and Saara. “I think I am speaking on behalf of the whole committee tha

  Vairāk
 • French Senat: EAC has adopted a political opini...

  EAC has adopted a political opinion on online disinformation and attacks on electoral processes, available here (FR)  (EN)

  Vairāk
 • French Senat: EAC has adopted a political opini...

  EAC has adopted a political opinion on the rule of law in the European Union, available here (FR) (EN) (Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2021/0046

28/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) 2019/816, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un Regulu (ES) 2019/818, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816, nolūkā ieviest trešo valstu valstspiederīgo skrīningu pie ārējām robežām

COM/2021/0096

COD/2021/0055

05/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

COM/2021/0108

COD/2021/0050

05/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

COM/2021/0093 SWD/2021/0041 SWD/2021/0042 SEC/2021/0101

COD/2021/0045

19/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

SEC/2021/0090 SWD/2021/0028 SWD/2021/0027 COM/2021/0085 SWD/2021/0029

COD/2021/0068

19/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0130
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2021/0068

16/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0130

COD/2021/0071

16/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0140

COD/2021/0055

16/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

COM/2021/0108

COD/2021/0050

16/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

COM/2021/0093 SWD/2021/0041 SWD/2021/0042 SEC/2021/0101

COD/2021/0046

16/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru groza Regulu (ES) 2019/816, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (ECRIS-TCN) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un Regulu (ES) 2019/818, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un groza Regulas (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 un (ES) 2019/816, nolūkā ieviest trešo valstu valstspiederīgo skrīningu pie ārējām robežām

COM/2021/0096
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Juridiskā informācija | v2.3