Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • Parliament of Finland will debate EU’s multiann...

  Parliament will debate the own resources decision in its plenary session on Tuesday and vote on Wednesday. The matter will pass a single reading on the basis of the Finance Committee's report. The Finance Committee proposes that Parliament approves the Council decision of 2020 on the European Union's own resources system. To be adopted, the decision must be ratified by all Member States. In Finlan

  Vairāk
 • Finance Committee: Joining the EU recovery pack...

  In its report, the Finance Committee proposes that the Finnish Parliament approves the Council decision on the European Union's own resources system made in of 2020. To be adopted, the proposal must be supported by at least two-thirds of the votes cast in a plenary session. The Committee also proposes that Parliament adopts eight statements. In the first statement, the Committee proposes that Parl

  Vairāk
 • The handling of the Council Decision on EU’s ow...

  The handling of the Government's proposal for the adoption of the Council Decision on EU's own resources continues in the Finnish Parliament. The Government proposes that Parliament approves the own resources decision. The Constitutional Law Committee delivered its statement on the proposal to the Finance Committee on 27 April. The parliamentary plenary session decides on the approval or rejection

  Vairāk
 • Exchange of views with Sabine Weyland on EU Tra...

  On 21 April 2021, the Committee on EU Affairs of the German Bundestag welcomed the Commission´s Director-General for Trade, Sabine Weyland, to discuss issues of the European trade policy. The dialogue centred on the new EU trade strategy, the EU-Mercusor Trade Agreement and the creation of a Multilateral Investment Court. In the beginning, Weyland reported that the new EU trade strategy (cf. COM(2

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2021/0045

19/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (pārstrādāta redakcija)

SEC/2021/0090 SWD/2021/0028 SWD/2021/0027 COM/2021/0085 SWD/2021/0029

COD/2021/0068

19/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0130

COD/2021/0071

20/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0140

CNS/2021/0097

23/06/2021

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs

COM/2021/0181

COD/2021/0049

29/06/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi sākušas vairākas dalībvalstis

SEC/2021/0091 COM/2021/0089 SWD/2021/0035 SWD/2021/0036
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

CNS/2021/0097

11/05/2021

Priekšlikums PADOMES DIREKTĪVA, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz atbrīvojumiem importam un konkrētu preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai saistībā ar Savienības pasākumiem sabiedrības interesēs

COM/2021/0181

COD/2021/0068

11/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0130

COD/2021/0071

11/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)

COM/2021/0140

COD/2021/0055

26/04/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru attiecībā uz oficiālajām kontrolēm, ko no trešām valstīm uz Savienību eksportētiem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem veic, lai nodrošinātu atbilstību antimikrobiālo līdzekļu konkrētu lietojumu aizliegumam, groza Regulu (ES) 2017/625

COM/2021/0108

COD/2021/0050

10/05/2021

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA par to, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principa, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu, piemērošanu

COM/2021/0093 SWD/2021/0041 SWD/2021/0042 SEC/2021/0101
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Juridiskā informācija | v2.3