Gaidāmie notikumi

Notiek ES kalendāra ielāde

Jaunākās aktualitātes

 • European Commission Vice-President Margaritis S...

  Today, January 16, 2020, the Vice-President of the European Commission, in charge of promoting our European way of life, Mr Margaritis Schinas briefed the National Defense and Foreign Affairs and European Affairs Committees of the Hellenic Parliament on issues related to his portfolio. In his introductory remarks, Mr Schinas stressed that Europe is entering a new, more ambitious and dynamic phase,

  Vairāk
 • Belgian Federal Parliament meeting with ECA mem...

  On Tuesday, 14 January 2020, the Federal Advisory Committee on EU Affairs of the Belgian Federal Parliament and the Finance Committee of the House of representatives organized a meeting with Mrs Annemie Turtelboom, member of the European Court of Auditors. Mrs Turtelboom outlined the main tasks of the European Court of Auditors and amplified on its Annual Report 2018. She also discussed ECA Specia

  Vairāk
 • French Senate Political Opinion concerning chil...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 18 December 2019 a Political Opinion concerning children deprived of all contact with their European parent following a child abduction committed by a Japanese parent, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue. The text of the Political Opinion can be found

  Vairāk
 • EU Commissioner Kyriakides on official visit to...

  The President of the House of Representatives, Mr Demetris Syllouris, received yesterday the EU Commissioner for Health and Food Safety, Mrs Stella Kyriakides, on her first official visit to Cyprus. Mrs Kyriakides briefly presented her responsibilities in the context of her mandate. Both sides expressed their willingness to further enhance cooperation and contacts between the House of Representati

  Vairāk

Dokumenti
Dinamiskās datubāzes

Vai kādas valsts parlaments ir izmantojis veto tiesības attiecībā uz ES tiesību akta projektu? Vēlaties uzzināt vairāk par atbilstīgo ES iestāžu dokumentiem un atbildēm?
Pārlūkot datubāzi

Valstu parlamenti
un Eiropas Parlaments

Kāpēc un kuru valstu parlamenti var ietekmēt ES tiesību akta projektu, un kā tie darbojas? Kāda ir Eiropas Parlamenta loma?
Vairāk

Par IPEX
Pieslēgties IPEX

IPEX galvenais uzdevums ir apvienot cilvēkus, kas strādā ar ES jautājumiem valstu parlamentos un Eiropas Parlamentā, lai nodrošinātu...
Vairāk

EU Speakers
ES parlamentu priekšsēdētāju konference

Uzziniet par parlamentu sadarbības pasākumu koordinēšanu.
Vairāk

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0581

COD/2020/0006

17/03/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Skatīt visus tuvojošos termiņus

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/01/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

COM/2020/0022

COD/2019/0254

22/01/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0581

COD/2019/0253

22/01/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko attiecībā uz finanšu disciplīnu no 2021. finanšu gada groza Regulu (ES) Nr. 1306/2013 un attiecībā uz elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā groza Regulu (ES) Nr. 1307/2013

COM/2019/0580

COD/2019/0188

08/01/2020

Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Priekšlikums PADOMES REGULA par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

COM/2019/0461
Jaunas procedūras ar termiņu

Mēs sadarbojamies ar :

Kontaktinformācija | Juridiskā informācija | v2.3