Avvenimenti Li Ġejjin

Il-Kalendarju tal-UE qed jillowdja

L-aktar aħbarijiet reċenti

 • Commissioner Kyriakides addresses the plenary o...

  The Commissioner for Health and Food Safety, Ms. Stella Kyriakides, visited the House of Representatives of Cyprus on Friday 21st February 2020 and, addressing the plenary, delivered a speech on the consultation launched by the European Commission on 4th February 2020, which will help shape Europe’s Beating Cancer Plan. Source: House of Representatives of Cyprus

  Aktar
 • Romanian Parliament announces the creation of t...

  On 4th February 2020, with the occasion of the World Cancer Day, the Romanian Parliament announces the creation of the Working Group on Combating Cancer – a joint working group of the Chamber of Deputies and Senate, having as purpose accelerating innovation in the field of prevention, combating and treating cancer in Romania. The Group is composed of senators and deputies from all political partie

  Aktar
 • Commissioner Johansson on official visit in the...

  The Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson visited on Thursday 6th February the Swedish Riksdag to meet with members of the Riksdag. Commissioner Johansson gave a presentation of the Commission’s work programme 2020 and her responsibilities in the areas of migration and internal security, on which the members of the Riksdag got the chance to ask questions about her plans in the Commission.

  Aktar
 • Commissioner Gentiloni and the Greek Minister o...

  The EU Commissioner, responsible for Economic Affairs, Mr. Paolo GENTILONI, briefed the members of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on Economic Affairs of the Hellenic Parliament on the European Commission's strategy for a green and fair economy with a view to achieving sustainable development. The meeting was also attended by the Minister of Finance of

  Aktar

Dokumenti
Database dinamika

Hemm veto mill-Parlamenti Nazzjonali kontra xi abbozz ta’ leġiżlazzjoni tal-UE? Tixtieq tkun taf aktar dwar il-proposti u r-reazzjonijiet tal-istituzzjonijiet relevanti tal-UE?
Fittex fid-database

Parlamenti Nazzjonali
u l-Parlament Ewropew

Liema huma l-Parlamenti Nazzjonali li jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar l-abbozzi ta’ leġiżlazzjoni tal-UE? Kif u għaliex jagħmlu dan? X’inhu r-rwol tal-Parlament Ewropew?
Aktar

Dwar l-IPEX
Aqbad mal-IPEX

L-attivitajiet tal-IPEX huma bbażati fuq il-koperazzjoni bejn il-persuni li jaħdmu fuq kwistjonijiet tal-UE fil-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew – biex jiġi żgurat…
Aktar

EU Speakers
Konferenza ta’ Speakers tal-UE

Informa ruħek dwar il-koordinazzjoni ta’ attivitajiet interparlamentari
Aktar

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0006

17/03/2020

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Ara d-dokumenti kollha bi skadenzi fil-qrib

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/02/2020

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta

COM/2020/0022

COD/2019/0254

26/02/2020

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jistabbilixxi ċerti dispożizzjonijiet tranżizzjonali għall-appoġġ mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) fis-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 228/2013, (UE) Nru 229/2013 u (UE) Nru 1308/2013 fir-rigward tar-riżorsi u d-distribuzzjoni tagħhom fir-rigward tas-sena 2021 u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tar-riżorsi u l-applikazzjoni tagħhom fis-sena 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

19/02/2020

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tad-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 fir-rigward tal-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena kalendarja 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

18/02/2020

Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

COM/2019/0461
Proċeduri ġodda bi skadenza

Qegħdin naħdmu ma’ :

Kuntatt | Avviż legali | v2.3