Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • ITALIAN PARLIAMENT HEARING OF ITALIAN MEPS ON T...

  On 30 July 2019, the Committees of the European Union Policies of the Italian Chamber of Deputies and Senate jointly held the hearing of Italian members of the European Parliament on the priorities of the new EP legislature. Before the event, the EU Affairs Department of the Chamber of Deputies and the Senate Research Service published a joint Dossier, which is available at the following link

  Więcej
 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF ITALIAN UNDER SE...

  On 11 July 2019, the hearing of the Italian Under Secretary of State for Agriculture, Food and Forestry Policies, Franco Manzato, was held in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on Agriculture and European Union Policies. During the hearing, which took place at the Chamber of Deputies premises, the Under Secretary gave a statement on the upcoming Agriculture and Fisheries Coun

  Więcej
 • ITALIAN PARLIAMENT: HEARING OF THE FOREIGN AFFA...

  On 9 July 2019, the hearing of the Minister for Foreign Affairs, Mr Moavero Milanesi, was held in the Italian Parliament. Mr Moavero Milanesi updated MPs about the outcome of the special European Council meeting, which was held between 30 june and 2 july. The hearing took place at the Chamber of Deputies premises in a joint sitting of the Chamber and the Senate Committees on European Union Policie

  Więcej
 • ITALIAN CHAMBER OF DEPUTIES APPROVES FINAL DOCU...

  On 10 July 2019 the Committee on European Union Policies of the Italian Chamber of Deputies ended the scrutiny of the EU communication on “Better regulation: taking stock and sustaining our commitment” (COM(2019)178), issuing a final document. Source: Italian Chamber of Deputies

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0101

12/09/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

COM/2019/0208

COD/2019/0151

07/10/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0152

07/10/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2019/0152

31/07/2019

Proposal for a Decision of the European Parliament and of Council on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

COM/2019/0330

COD/2019/0151

30/07/2019

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

SWD/2019/0331 COM/2019/0331 SEC/2019/0275 SWD/2019/0330

COD/2019/0101

26/07/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów

COM/2019/0208

CNS/2019/0096

08/08/2019

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii

COM/2019/0192

COD/2019/0070

28/06/2019

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

COM/2019/0125
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Sieci społecznościowe Bookmark and Share | Informacja prawna | v2.1