Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • EP COMMITTEES’ AGENDA 13-16 July 2020

  Several EP Committees will be holding exchanges of view with representatives of the German Government and discuss the priority of the German Presidency. Among others AFET and SEDE, that will jointly meet Mrs Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Minister of Defence of Germany; EMPL, that will also discuss about Gender Equality; LIBE, where a discussion on the rule of law in Poland will also take pla

  Więcej
 • EP Committees agenda 29-06 02-07 2020

  Over 10 Committees will hold meetings this week at the European Parliament, using both direct physical presence of MEPs and remote participation. Among the others LIBE on 29.06 organises an Exchange of views on the Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights, with Věra Jourová, German Presidency, FRA, Venice Commission , ENCJ and on a Draft working docu

  Więcej
 • Launch of the German Bundestag’s website and Tw...

  To mark the start of Germany’s Presidency of the Council of the EU, the German Bundestag is expanding its online presence. On the website www.parleu2020.de, those who are interested can access information in German, English and French about the parliamentary activities as part of Germany’s six-month Presidency of the Council of the EU. At the same time, the

  Więcej
 • Examination of the Climate and Energy Strategy ...

  The Committee on the Environment of the House of Representatives of Cyprus, at a meeting held on the 24th June 2020, examined the Climate and Energy Strategy of Cyprus 2021-2030 in the presence of the Minister of Agriculture, Rural Development and the Environment, the Minister of Transport, Communications and Works as well as representatives of the Ministry of Energy, Commerce and Industry. Follow

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0086

21/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

COM/2020/0206

CNS/2018/0135

24/07/2020

Wniosek DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

COM/2020/0445 SWD/2018/0172 COM/2018/0325

COD/2018/0224

28/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

SWD/2018/0307 COM/2020/0459 COM/2018/0435 SWD/2018/0309 SWD/2018/0308

COD/2020/0103

30/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Instrument Wsparcia Technicznego

COM/2020/0409

COD/2018/0197

30/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności

COM/2020/0452 COM/2018/0372 SWD/2018/0282 SWD/2018/0283
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0127

10/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19

COM/2020/0260

CNS/2020/0118

10/07/2020

Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

SWD/2020/0108 COM/2020/0240

COD/2020/0128

30/06/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów

COM/2020/0261

APP/2020/0112

10/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

COM/2020/0225

COD/2020/0113

10/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1628 w odniesieniu do jego przepisów przejściowych w celu uwzględnienia wpływu kryzysu związanego z COVID-19

COM/2020/0233
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu