Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • European Commission Vice-President Margaritis S...

  Today, January 16, 2020, the Vice-President of the European Commission, in charge of promoting our European way of life, Mr Margaritis Schinas briefed the National Defense and Foreign Affairs and European Affairs Committees of the Hellenic Parliament on issues related to his portfolio. In his introductory remarks, Mr Schinas stressed that Europe is entering a new, more ambitious and dynamic phase,

  Więcej
 • Belgian Federal Parliament meeting with ECA mem...

  On Tuesday, 14 January 2020, the Federal Advisory Committee on EU Affairs of the Belgian Federal Parliament and the Finance Committee of the House of representatives organized a meeting with Mrs Annemie Turtelboom, member of the European Court of Auditors. Mrs Turtelboom outlined the main tasks of the European Court of Auditors and amplified on its Annual Report 2018. She also discussed ECA Specia

  Więcej
 • French Senate Political Opinion concerning chil...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 18 December 2019 a Political Opinion concerning children deprived of all contact with their European parent following a child abduction committed by a Japanese parent, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue. The text of the Political Opinion can be found

  Więcej
 • EU Commissioner Kyriakides on official visit to...

  The President of the House of Representatives, Mr Demetris Syllouris, received yesterday the EU Commissioner for Health and Food Safety, Mrs Stella Kyriakides, on her first official visit to Cyprus. Mrs Kyriakides briefly presented her responsibilities in the context of her mandate. Both sides expressed their willingness to further enhance cooperation and contacts between the House of Representati

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

COM/2019/0581

COD/2020/0006

17/03/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/01/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

COM/2020/0022

COD/2019/0254

22/01/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

22/01/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do dyscypliny finansowej począwszy od roku budżetowego 2021 oraz rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do elastyczności między filarami w odniesieniu do roku kalendarzowego 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

08/01/2020

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2020 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

COM/2019/0461
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Informacja prawna | v2.3