Nadchodzące wydarzenia

Ładowanie strony kalendarza UE

Najnowsze wiadomości

 • Cyprus: House Standing Committee on Foreign and...

  On the 28th of July 2020, in the context of the discussion of the new Multiannual Financial Framework (MFF) of the EU for the period 2021-2027, the Chairman and members of the House Standing Committee on Foreign and European Affairs were informed by the competent Minister and authorities of the executive on the recent developments regarding the above mentioned tools. In particular, they were infor

  Więcej
 • Priorities of the Seimas of the Republic of Lit...

  The Seimas of the Republic of Lithuania has thoroughly examined the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled Commission Work Programme 2020 – A Union that strives for more (COM(2020)37 final) and the Communication from the Commission of 27 May 2020 to the European Parliament, the

  Więcej
 • The European Affairs Committee of the Portugues...

  The European Affairs Committee of the Portuguese parliament Assembleia da República will hold a videoconference meeting with the Head of Task Force for Relations with the United Kingdom, Michel Barnier, tomorrow, 16th July 2020, at 1:30 pm (Lisbon time).  Source: The Portuguese Parliament

  Więcej
 • EP COMMITTEES’ AGENDA 13-16 July 2020

  Several EP Committees will be holding exchanges of view with representatives of the German Government and discuss the priority of the German Presidency. Among others AFET and SEDE, that will jointly meet Mrs Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Minister of Defence of Germany; EMPL, that will also discuss about Gender Equality; LIBE, where a discussion on the rule of law in Poland will also take pla

  Więcej

Dokumenty
Dynamiczne bazy danych

Znajdź opinie parlamentów narodowych w sprawie projektów aktów prawnych UE. Dostęp do dokumentów UE i odnoszących się do nich dokumentów parlamentów narodowych.
Przeglądaj bazę danych

Parlamenty narodowe
i Parlament Europejski

Znajdź informacje na temat kontroli rządów przez parlamenty w sprawach UE oraz uczestnictwa parlamentów w procesie decyzyjnym w UE.
Więcej

O IPEX
Połącz się z IPEX

Informacje o IPEX oraz dokumenty dotyczące współpracy międzyparlamentarnej w Europie.
Więcej

EU Speakers
Konferencja Przewodniczących Parlamentów UE

Informacje o koordynacji współpracy międzyparlamentarnej
Więcej

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

APP/2020/0112

07/09/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej

COM/2020/0225

COD/2020/0108

07/09/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Program InvestEU

COM/2020/0403

CNS/2020/0118

14/09/2020

Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego na niektóre produkty alkoholowe produkowane w autonomicznych regionach Madery i Azorów

SWD/2020/0108 COM/2020/0240

COD/2020/0128

14/09/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów

COM/2020/0261

COD/2020/0127

25/09/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19

COM/2020/0260
Zobacz wszystkie

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0161

04/08/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające dyrektywę (UE) 2016/798 w odniesieniu do stosowania przepisów bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w stosunku do stałego połączenia przez kanał La Manche

COM/2020/0623

CNS/2020/0150

28/07/2020

Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie

COM/2020/0332 SWD/2020/0141

CNS/2020/0148

03/08/2020

Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

SWD/2020/0129 SWD/2020/0131 COM/2020/0314 SEC/2020/0271 SWD/2020/0130

COD/2020/0140

30/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

COM/2020/0309

COD/2020/0127

30/07/2020

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z pandemią COVID-19

COM/2020/0260
Nowe procedury -  dokumenty podlegające badaniu

Linki :

Kontakt | Informacja prawna | v2.3