Evenimente viitoare

Calendarul UE se încarcă

Ultimele noutăţi

 • Lithuanian Seimas CEA: the European Commission’...

  On 8 January 2021, the Committee on European Affairs reverted to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on adequate wages in the European Union (hereinafter referred to as the Proposal) submitted by the European Commission on 28 October 2020. The objective of the Proposal is to establish minimum criteria to ensure more effective functioning of national minimum w

  Mai mult
 • Belgian Federal Parliament: Exchange of views o...

  On January 6, 2021, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an exchange of views with the Prime Minister, Mr Alexander De Croo, on the trade and cooperation agreement between the European Union and the United Kingdom. During the exchange of views, the senators and members of the House discussed the following points: -    The importance of the Fisheries Agreement, whic

  Mai mult
 • Croatian Parliament ratifies Council Decision o...

  Zagreb, 18 December 2020 – The Croatian Parliament unanimously ratified the Council Decision on the system of Own Resources of the European Union on Friday, 18 December 2020. Even though, in terms of Article 311 of the Treaty on the Functioning of the EU, Croatian constitutional system does not require for this Decision to be confirmed by the Croatian Parliament, MPs welcomed the debate on this to

  Mai mult
 • Belgian Federal Parliament: Exchange of views w...

  On December 16, 2020, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an extensive exchange of views with Mr Didier Reynders, European Commissioner responsible for Justice, on the situation of the rule of law in Belgium and the European Union in 2020. During the exchange, senators and members of the House of representatives discussed, among other things, the scope of the report, including t

  Mai mult

Documente
Baze de date dinamice

Există un drept de veto al parlamentelor naţionale împotriva proiectelor legislative ale UE? Vreţi să aflaţi mai multe despre documentele relevante ale instituţiilor UE şi răspunsuri?
Căutare în baza de date

Parlamente naţionale
şi Parlamentul European

De ce şi ce parlamente naţionale au un cuvânt de spus privind proiectele legislative ale UE şi cum lucrează acestea? Care este rolul Parlamentului European?
Mai mult

Despre IPEX
Conectare la IPEX

Punerea în contact a persoanelor care tratează chestiuni UE în parlamentele naţionale cu cele din cadrul Parlamentului European se află în centrul activităţilor IPEX – pentru a asigura…
Mai mult

EU Speakers
Conferința președinților parlamentelor din UE

Obțineți informații referitoare la coordonarea activităților interparlamentare
Mai multe

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0300

18/01/2021

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

COM/2020/0652

COD/2020/0279

20/01/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind gestionarea situațiilor legate de azil și migrație și de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului și a Propunerii de regulament (UE) XXX/XXX [Fondul pentru azil și migrație]

SWD/2020/0207 COM/2020/0610

CNS/2020/0311

21/01/2021

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19

COM/2020/0688

COD/2020/0310

21/01/2021

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

COM/2020/0682 SWD/2020/0245 SWD/2020/0246 SEC/2020/0362

COD/2020/0278

21/01/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de introducere a unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 și (UE) 2019/817

COM/2020/0612
Vizualizarea tuturor termenelor de expirare

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0380

15/01/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a rezervei de ajustare la Brexit

COM/2020/0854

COD/2020/0378

04/01/2021

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei 2008/971/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența materialului forestier de reproducere produs în Regatul Unit cu materialul respectiv produs în Uniune

COM/2020/0852

COD/2020/0379

04/01/2021

Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Deciziilor 2003/17/CE și 2005/834/CE ale Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp și echivalența controalelor privind selecțiile conservative de plante agricole efectuate în Regatul Unit

COM/2020/0853

CNS/2020/0331

22/12/2020

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții ale directivei menționate

COM/2020/0749

COD/2020/0360

15/01/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

SWD/2020/0347 COM/2020/0824 SEC/2020/0431 SWD/2020/0346
Proceduri noi cu termen

Colaborăm cu :

Contact | Aviz juridic | v2.3