Evenimente viitoare

Calendarul UE se încarcă

Ultimele noutăţi

 • House of Representatives of Cyprus - Exchange o...

  On the 3rd March 2021, the Chairman of the Parliamentary Committee on Foreign and European Affairs, the Chairman of the Parliamentary Committee on Institutions, Merit and the Commissioner for Administration, the Deputy Chairman of the Parliamentary Committee on Legal Affairs, as well as a member of all three committees of the House of Representatives of the Republic of Cyprus, had an exchange of v

  Mai mult
 • Exchange of views with Michel Barnier on the im...

  On 23 February 2021, the Federal Advisory Committee on European Affairs had an exchange of views with Mr Michel Barnier, Special Adviser to the President of the European Commission, on the state of play of Brexit and its impact on Belgium. In a few days' time, the European Parliament will approve the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the United Kingdom, which will end

  Mai mult
 • First annual Rule of Law situation in the EU re...

  The conclusions of the European Commission report on the Rule of Law situation in our country were discussed in the joint meeting of the Special Permanent European Affairs Committee and the Permanent Committee on Public Administration, Public Order and Justice of the Hellenic Parliament. The members of the two competent committees were briefed by EU Justice Commissioner Didier Reynders and the Jus

  Mai mult
 • Finnish Parliament: Plenary debate on the decis...

  Parliament began consideration of the Government's proposal to approve the decision on EU's own resources in plenary on 10 February. The Government proposes that Parliament would approve the decision. The decision taken by the EU Council must be approved separately in all member states. In Finland, the decision to approve is made by Parliament in plenary. The debate in the plenary session focused

  Mai mult

Documente
Baze de date dinamice

Există un drept de veto al parlamentelor naţionale împotriva proiectelor legislative ale UE? Vreţi să aflaţi mai multe despre documentele relevante ale instituţiilor UE şi răspunsuri?
Căutare în baza de date

Parlamente naţionale
şi Parlamentul European

De ce şi ce parlamente naţionale au un cuvânt de spus privind proiectele legislative ale UE şi cum lucrează acestea? Care este rolul Parlamentului European?
Mai mult

Despre IPEX
Conectare la IPEX

Punerea în contact a persoanelor care tratează chestiuni UE în parlamentele naţionale cu cele din cadrul Parlamentului European se află în centrul activităţilor IPEX – pentru a asigura…
Mai mult

EU Speakers
Conferința președinților parlamentelor din UE

Obțineți informații referitoare la coordonarea activităților interparlamentare
Mai multe

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

CNS/2020/0331

10/03/2021

Propunere de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește conferirea de competențe de executare Comisiei pentru a stabili sensul termenilor utilizați în anumite dispoziții ale directivei menționate

COM/2020/0749

COD/2020/0345

11/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726

SWD/2020/0541 SEC/2020/0408 COM/2020/0712 SWD/2020/0542

COD/2020/0360

11/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013

SWD/2020/0347 COM/2020/0824 SEC/2020/0431 SWD/2020/0346

COD/2020/0380

11/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a rezervei de ajustare la Brexit

COM/2020/0854
Vizualizarea tuturor termenelor de expirare

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2021/0046

04/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare și a Regulamentului (UE) 2019/818 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE în domeniul cooperării polițienești și judiciare, al azilului și al migrației și de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 și (UE) 2019/816, în scopul introducerii unei proceduri de screening pentru resortisanții țărilor terțe la frontierele externe

COM/2021/0096

COD/2021/0031

04/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conturile economice regionale pentru agricultură

COM/2021/0054

COD/2021/0019

04/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prelungirea duratei protecției comunitare a soiurilor de plante pentru speciile de sparanghel și pentru grupurile de specii plante cu bulbi, plante lemnoase cu fructe mici și plante lemnoase ornamentale

COM/2021/0036

COD/2021/0020

05/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind statisticile referitoare la factorii de producție și producția agricolă, de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1165/2008, (CE) nr. 543/2009, (CE) nr. 1185/2009 și a Directivei 96/16/CE a Consiliului

COM/2021/0037

CNS/2021/0015

04/03/2021

Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor în ceea ce privește conținutul registrelor electronice

COM/2021/0028
Proceduri noi cu termen

Colaborăm cu :

Contact | Aviz juridic | v2.3