Pripravované podujatia

Kalendár EÚ sa nahráva

Najnovšie správy

 • Commissioner Kyriakides addresses the plenary o...

  The Commissioner for Health and Food Safety, Ms. Stella Kyriakides, visited the House of Representatives of Cyprus on Friday 21st February 2020 and, addressing the plenary, delivered a speech on the consultation launched by the European Commission on 4th February 2020, which will help shape Europe’s Beating Cancer Plan. Source: House of Representatives of Cyprus

  Viac informácií
 • Romanian Parliament announces the creation of t...

  On 4th February 2020, with the occasion of the World Cancer Day, the Romanian Parliament announces the creation of the Working Group on Combating Cancer – a joint working group of the Chamber of Deputies and Senate, having as purpose accelerating innovation in the field of prevention, combating and treating cancer in Romania. The Group is composed of senators and deputies from all political partie

  Viac informácií
 • Commissioner Johansson on official visit in the...

  The Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson visited on Thursday 6th February the Swedish Riksdag to meet with members of the Riksdag. Commissioner Johansson gave a presentation of the Commission’s work programme 2020 and her responsibilities in the areas of migration and internal security, on which the members of the Riksdag got the chance to ask questions about her plans in the Commission.

  Viac informácií
 • Commissioner Gentiloni and the Greek Minister o...

  The EU Commissioner, responsible for Economic Affairs, Mr. Paolo GENTILONI, briefed the members of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on Economic Affairs of the Hellenic Parliament on the European Commission's strategy for a green and fair economy with a view to achieving sustainable development. The meeting was also attended by the Minister of Finance of

  Viac informácií

Dokumenty
Dynamické databázy

Existuje nejaké veto vnútroštátnych parlamentov proti návrhu uznesenia EÚ? Chcete sa dozvedieť viac o príslušných dokumentoch a odpovediach inštitúcií EÚ?
Prezerať databázu

Národné parlamenty
a Európsky Parlament

Ktoré vnútroštátne parlamenty sa môžu vyjadriť k návrhom právnych predpisov EÚ, z akého dôvodu a ako fungujú? Aká je úloha Európskeho parlamentu?
Viac informácií

O IPEX
Pripojiť na IPEX

Zbližovanie ľudí, ktorých práca sa týka otázok EÚ, vo vnútroštátnych parlamentoch a Európskom parlamente je jadrom činnosti IPEX-u – na zabezpečenie …
Viac informácií

EU Speakers
Konferencia predsedov parlamentov EÚ

Informujte sa o koordinácii medziparlamentných činností
Viac

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0006

17/03/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Zobraziť všetky končiace lehoty

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/02/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

COM/2020/0022

COD/2019/0254

19/02/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

19/02/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

18/02/2020

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Návrh NARIADENIE RADY o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

COM/2019/0461
Nové postupy s lehotami

Pracujeme s :

Kontakt | Právne upozornenie | v2.3