Pripravované podujatia

Kalendár EÚ sa nahráva

Najnovšie správy

 • European Commission Vice-President Margaritis S...

  Today, January 16, 2020, the Vice-President of the European Commission, in charge of promoting our European way of life, Mr Margaritis Schinas briefed the National Defense and Foreign Affairs and European Affairs Committees of the Hellenic Parliament on issues related to his portfolio. In his introductory remarks, Mr Schinas stressed that Europe is entering a new, more ambitious and dynamic phase,

  Viac informácií
 • Belgian Federal Parliament meeting with ECA mem...

  On Tuesday, 14 January 2020, the Federal Advisory Committee on EU Affairs of the Belgian Federal Parliament and the Finance Committee of the House of representatives organized a meeting with Mrs Annemie Turtelboom, member of the European Court of Auditors. Mrs Turtelboom outlined the main tasks of the European Court of Auditors and amplified on its Annual Report 2018. She also discussed ECA Specia

  Viac informácií
 • French Senate Political Opinion concerning chil...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 18 December 2019 a Political Opinion concerning children deprived of all contact with their European parent following a child abduction committed by a Japanese parent, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue. The text of the Political Opinion can be found

  Viac informácií
 • EU Commissioner Kyriakides on official visit to...

  The President of the House of Representatives, Mr Demetris Syllouris, received yesterday the EU Commissioner for Health and Food Safety, Mrs Stella Kyriakides, on her first official visit to Cyprus. Mrs Kyriakides briefly presented her responsibilities in the context of her mandate. Both sides expressed their willingness to further enhance cooperation and contacts between the House of Representati

  Viac informácií

Dokumenty
Dynamické databázy

Existuje nejaké veto vnútroštátnych parlamentov proti návrhu uznesenia EÚ? Chcete sa dozvedieť viac o príslušných dokumentoch a odpovediach inštitúcií EÚ?
Prezerať databázu

Národné parlamenty
a Európsky Parlament

Ktoré vnútroštátne parlamenty sa môžu vyjadriť k návrhom právnych predpisov EÚ, z akého dôvodu a ako fungujú? Aká je úloha Európskeho parlamentu?
Viac informácií

O IPEX
Pripojiť na IPEX

Zbližovanie ľudí, ktorých práca sa týka otázok EÚ, vo vnútroštátnych parlamentoch a Európskom parlamente je jadrom činnosti IPEX-u – na zabezpečenie …
Viac informácií

EU Speakers
Konferencia predsedov parlamentov EÚ

Informujte sa o koordinácii medziparlamentných činností
Viac

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2019/0253

29/01/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0254

04/02/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

COM/2019/0581

COD/2020/0006

17/03/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Zobraziť všetky končiace lehoty

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

21/01/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu

COM/2020/0022

COD/2019/0254

22/01/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v roku 2021 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich distribúciu v roku 2021, a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o ich zdroje a uplatňovanie v roku 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

22/01/2020

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o finančnú disciplínu od rozpočtového roka 2021, a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o pružnosť medzi piliermi vzhľadom na kalendárny rok 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

08/01/2020

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 573/2014/EÚ o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Návrh NARIADENIE RADY o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2020 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie

COM/2019/0461
Nové postupy s lehotami

Pracujeme s :

Kontakt | Právne upozornenie | v2.3