Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • Cyprus: House Standing Committee on Foreign and...

  On the 28th of July 2020, in the context of the discussion of the new Multiannual Financial Framework (MFF) of the EU for the period 2021-2027, the Chairman and members of the House Standing Committee on Foreign and European Affairs were informed by the competent Minister and authorities of the executive on the recent developments regarding the above mentioned tools. In particular, they were infor

  Mer
 • Priorities of the Seimas of the Republic of Lit...

  The Seimas of the Republic of Lithuania has thoroughly examined the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, entitled Commission Work Programme 2020 – A Union that strives for more (COM(2020)37 final) and the Communication from the Commission of 27 May 2020 to the European Parliament, the

  Mer
 • The European Affairs Committee of the Portugues...

  The European Affairs Committee of the Portuguese parliament Assembleia da República will hold a videoconference meeting with the Head of Task Force for Relations with the United Kingdom, Michel Barnier, tomorrow, 16th July 2020, at 1:30 pm (Lisbon time).  Source: The Portuguese Parliament

  Mer
 • EP COMMITTEES’ AGENDA 13-16 July 2020

  Several EP Committees will be holding exchanges of view with representatives of the German Government and discuss the priority of the German Presidency. Among others AFET and SEDE, that will jointly meet Mrs Annegret Kramp-Karrenbauer, Federal Minister of Defence of Germany; EMPL, that will also discuss about Gender Equality; LIBE, where a discussion on the rule of law in Poland will also take pla

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0108

07/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av InvestEU-programmet

COM/2020/0403

APP/2020/0112

07/09/2020

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

COM/2020/0225

CNS/2020/0118

14/09/2020

Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för vissa alkoholhaltiga produkter som framställs i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

SWD/2020/0108 COM/2020/0240

COD/2020/0128

14/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19

COM/2020/0261

COD/2020/0127

25/09/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-pandemin

COM/2020/0260
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0161

04/08/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av direktiv (EU) 2016/798 vad gäller tillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på den fasta förbindelsen under Engelska kanalen

COM/2020/0623

COD/2020/0154

05/08/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1011 vad gäller undantag för vissa referensvärden för tredjelandsvalutor och fastställande av ersättningsreferensvärden för vissa referensvärden som ska upphöra

COM/2020/0337 SWD/2020/0142 SEC/2020/0284 SWD/2020/0143

CNS/2020/0150

28/07/2020

Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion

COM/2020/0332 SWD/2020/0141

CNS/2020/0148

03/08/2020

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

SWD/2020/0129 SWD/2020/0131 COM/2020/0314 SEC/2020/0271 SWD/2020/0130

COD/2020/0140

30/07/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 vad gäller förfarandet för tillbakadragande

COM/2020/0309
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Rättsligt meddelande | v2.3