Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • Romanian Parliament announces the creation of t...

  On 4th February 2020, with the occasion of the World Cancer Day, the Romanian Parliament announces the creation of the Working Group on Combating Cancer – a joint working group of the Chamber of Deputies and Senate, having as purpose accelerating innovation in the field of prevention, combating and treating cancer in Romania. The Group is composed of senators and deputies from all political partie

  Mer
 • Commissioner Johansson on official visit in the...

  The Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson visited on Thursday 6th February the Swedish Riksdag to meet with members of the Riksdag. Commissioner Johansson gave a presentation of the Commission’s work programme 2020 and her responsibilities in the areas of migration and internal security, on which the members of the Riksdag got the chance to ask questions about her plans in the Commission.

  Mer
 • Commissioner Gentiloni and the Greek Minister o...

  The EU Commissioner, responsible for Economic Affairs, Mr. Paolo GENTILONI, briefed the members of the Special Standing Committee on European Affairs and the Standing Committee on Economic Affairs of the Hellenic Parliament on the European Commission's strategy for a green and fair economy with a view to achieving sustainable development. The meeting was also attended by the Minister of Finance of

  Mer
 • The European Affairs Committee of the French Se...

  The European Affairs Committee of the French Senate adopted on 29 January 2020 a Political Opinion concerning the use of the French language in European institutions, which was sent to the European Commission in the context of the political dialogue.

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0006

17/03/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

COM/2020/0022

COD/2018/0196

17/03/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

COM/2020/0023 COM/2018/0375
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0006

14/02/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för en rättvis omställning

COM/2020/0022

COD/2019/0254

17/02/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av vissa övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under år 2021, om ändring av förordningarna (EU) nr 228/2013, (EU) nr 229/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller resurser och resursfördelning under år 2021 och om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller deras resurser och tillämpning under år 2021

COM/2019/0581

COD/2019/0253

17/02/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020

COM/2019/0580

COD/2019/0188

28/01/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

SWD/2019/1350 SWD/2019/0319 COM/2019/0620

APP/2019/0186

12/11/2019

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

COM/2019/0461
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Rättsligt meddelande | v2.3