Kommande evenemang

EU-kalendern laddar.

Senaste nyheter

 • Finland: The Grand Committee adopted Parliament...

  On 20 November, the Grand Committee discussed the European Rule of Law Mechanism which aims to protect EU budget and values. The Committee decided to adopt the Government position which supports the agreement on the mechanism reached between the Council of the European Union and the European Parliament. The mechanism would allow the suspension of budget payments to a member state violating the rul

  Mer
 • German Bundestag Adopts Opinion on Animal Welfare

  On 19 October 2020, the Agriculture and Fisheries Council adopted conclusions on the Commission´s “Farm to Fork“ strategy that was published in May 2020. The Farm to Fork strategy aims at making food systems fair, healthy, and environmentally-friendly and is one key element of the European Green Deal. One objective of the strategy is the improvement of animal welfare. To contribute to that goal th

  Mer
 • Mr. Frans Timmermans, Executive Vice-president ...

  On October 12th 2020, the Belgian House of Representatives hosted an Interparliamentary Climate Dialogue. Representatives of the committees responsible for climate-related topics of the House of Representatives, the Flemish Parliament, the Walloon Parliament, the Parliament of the Brussels-Capital Region and the Parliament of the German-speaking Community heard Executive Vice-President Frans Timme

  Mer
 • Portuguese Parliament EAC to hold MFF 2021-27 a...

  The European Affairs Committee of the Portuguese parliament Assembleia da República will hold a hearing with the European Parliament’s co-rapporteurs Margarida Marques and José Manuel Fernandes on the MFF 2021-27 and the Own Resources Decision. This hearing will take place on the 13th October, at 2:30 pm (Lisbon time) and can be followed live at the

  Mer

Dokument
Dynamiska databaser

Finns det någon vetorätt för nationella parlament mot förslag till EU‑lagstiftning. Vill du veta mer om de relevanta EU‑institutionernas dokument och svar?
Sök databas

Nationella parlament
och Europaparlamentet

Varför och vilka nationella parlament får säga sitt om förslag till EU-lagstiftning, och hur arbetar de? Vilken är Europaparlamentets roll?
Mer

Om Ipex
Anslut till Ipex

Att koppla samman personer som arbetar med EU-frågor i nationella parlament och Europaparlamentet ligger i hjärtat av Ipex aktiviteter för att säkerställa …
Mer

EU Speakers
EU-talmanskonferensen

Informera dig om samordningen av interparlamentariska verksamheter.
Mer

Hot Topics

Expiring indicative deadlines Documents

COD/2020/0289

10/12/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

COM/2020/0642

COD/2013/0186

17/12/2020

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the implementation of the Single European Sky (recast)

SWD/2013/0206 SWD/2020/0187 SWD/2013/0207 COM/2013/0410 COM/2020/0579

COD/2020/0264

17/12/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 vad gäller förmågan hos Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet att agera som organ för prestationsgranskning för det gemensamma europeiska luftrummet

COM/2020/0577

COD/2020/0277

11/01/2021

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

COM/2020/0613
Se alla tidsfrister som går ut

New procedures - Subject to a deadline Documents

COD/2020/0306

24/11/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013

SWD/2020/0237 COM/2020/0673 SWD/2020/0239 SEC/2020/0360 SWD/2020/0238

COD/2020/0310

20/11/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

COM/2020/0682 SWD/2020/0245 SWD/2020/0246 SEC/2020/0362

CNS/2020/0311

25/11/2020

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

COM/2020/0688

COD/2020/0289

23/11/2020

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ

COM/2020/0642
Nya förfaranden med tidsfrist

Vi arbetar med :

Kontakt | Rättsligt meddelande | v2.3