UK House of Commons

Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 22/01/2014

Subsidiarity Concern:

  Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Considered by the European Scrutiny Committee on 6 November 2013: 22nd Report.
Considered by the European Scrutiny Committee on 18 December 2013: 28th Report.
Considered by the European Scrutiny Committee on 22 January 2014: 31st Report.


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +44 207 219 3292  Email Mr. Daniel Moeller
Top
Contact | Legal Notice | v2.3