German Bundestag

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Calitatea benzinei și motorinei folosite pentru transportul rutier în Uniunea Europeană: al zecelea Raport anual (anul de raportare 2011)

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 04/03/2014

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +49 (0)30 227 32211  Email Ms. Daniela Kroll
Top
Contact | Legal Notice | v2.3