Swedish Parliament

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie drogowym w Unii Europejskiej: dziesiąte sprawozdanie roczne (rok sprawozdawczy 2011)

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 27/06/2013

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Passed on to the Committee on Environment and Agriculture.


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +46 87 866 651  Email Ms. Dinka Jasarevic
Top
Contact | Legal Notice | v2.2