UK House of Commons

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Calitatea benzinei și motorinei folosite pentru transportul rutier în Uniunea Europeană: al zecelea Raport anual (anul de raportare 2011)

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 04/09/2013

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

 

Considered by the European Scrutiny Committee on 4 September 2013:  13th Report.


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +44 207 219 3292  Email Mr. Daniel Moeller
Top
Contact | Legal Notice | v2.3