UK House of Lords

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva, ki se uporabljata v cestnem prometu v Evropski uniji: deseto letno poročilo (leto poročanja 2011)

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 29/05/2019

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Forwarded to the EU Internal Market Sub-Committee for information only.


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +44 207 219 5791  Email Mrs. Karen Sumner Phone: +44207 219 5864  Email Mr. Stuart Stoner Phone: 0207 219 2785  Email Mrs. Osupeng Itu
Top
Contact | Legal Notice | v2.3