UK House of Lords

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie drogowym w Unii Europejskiej: dziesiąte sprawozdanie roczne (rok sprawozdawczy 2011)

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 29/05/2019

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Forwarded to the EU Internal Market Sub-Committee for information only.


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: 02072192785  Email Ms. Dowling Hannah Phone: +44 207 219 5791  Email Mrs. Karen Sumner Phone: +44207 219 5864  Email Mr. Stuart Stoner
Top
Contact | Legal Notice | v2.2