German Bundestag

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa Európskemu parlamentu a Rade o činnosti centrálnej jednotky systému EURODAC za rok 2012

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 04/03/2014

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +49 (0)30 227 32211  Email Ms. Daniela Kroll
Top
Contact | Legal Notice | v2.3