Polish Sejm

REFLECTION PAPER ON THE DEEPENING OF THE ECONOMIC AND MONETARY UNION

Scrutiny details

 
Scrutiny Information

Scrutiny date: 08/05/2018

Subsidiarity Concern:

No Important information to exchange

No Veto

Information on parliamentary scrutiny

Opis kontroli unijnego dokumentu w Sejmie, stanowiący rekord w internetowej bazie Europejskie Dokumenty Legislacyjne w Sejmie (EDL-S), obejmuje informacje o:
- postępowaniu w Komisji do Spraw UE, czyli: decyzje komisji, w tym przyjęte opinie, podstawy prawne decyzji, pełne zapisy przebiegu posiedzeń komisji, oraz, do 66. posiedzenia komisji VII kadencji (26.07.2012), także zapisy ustaleń,
- postępowaniu na forum Sejmu, czyli: uchwałę Sejmu zawierającą uzasadnioną opinię w sprawie pomocniczości bądź inne uchwały lub ustawy, z linkami do bazy Proces Legislacyjny.

UWAGA: Informacja o decyzjach podjętych przez Komisję do Spraw UE od 8 listopada 2011 (VII kadencja), wszystkie opinie komisji od 5 listopada 2007 (VI kadencja) oraz wszystkie uchwały Sejmu zawierające uzasadnione opinie są dostępne w języku angielskim.

Więcej informacji


Contact points for EU matters

IPEX Correspondents:
Phone: +48 22 694 15 96  Email Mrs. Regina Wąsowicz
Top
Contact | Legal Notice | v2.3